ALLT FÖR ATT GÖRA ER NÖJDA

Tjänster

Automation

Vi har utfört traditionella automations-projekt sedan vi startade 1989 (i ett annat bolag). Under -90 och -00 talet har det skett en stor utveckling inom detta området.

Dagens systemlösningar är oftast komplexa och kräver både erfarenhet och kompetens.
Vad vi har lärt oss är att det är en stor fördel om du känner till processen eller att det finns någon projektdeltagare som besitter denna kompetens.

Loggning/Rapportering

När du behöver samla data från dina processer med hög hastighet är strukturer och hur du behandlar din data viktiga parametrar.

Vi har mångårig erfarenhet av batchhantering och spårbarhet.

Den data du samlar in har inget värde om du inte sammansätter den i någon form av rapporter. Vi arbetar bl.a med Microsoft Reporting Services.

Helhetslösningar

Genom åren har vi skaffat oss ett brett kontaktnät och genom detta kan vi idag ta på oss projekt med helhetsåtagande. I dessa projekt knyter vi till oss kompetens från samarbetspartner för att skapa en stark, kompetent och effektiv projektorganisation.